Wie of wat is Mensa?

Mensa is een vereniging die op 1 oktober 1946 in Oxford, Engeland door Roland Berrill en Dr. Lance L. werd opgericht als ontmoetingsplaats voor mensen met een zeer hoge algemene intelligentie. De vereniging heette aanvankelijk de ‘High IQ Club’, maar veranderde later haar naam in Mensa. De Nederlandse afdeling van Mensa is opgericht in 1963.  

Het oorspronkelijke doel van de vereniging was om discussies op gang te brengen over wereldvrede en andere maatschappelijke onderwerpen. Ook bood de vereniging de overheid aan om denktanks te vormen.

Tegenwoordig is een van de doelstellingen van Mensa het vergroten van kennis over en aandacht voor hoogbegaafdheid, ook in het onderwijs. Mensa Nederland is blij met de groeiende aandacht in het onderwijs voor kinderen die méér kunnen en willen.

Mensa is inmiddels uitgegroeid tot een volwassen, internationale organisatie met ruim 100.000 leden. Mensa Nederland telt zo’n 4.500 leden. Iedereen die 16 jaar of ouder is en aan de toelatingseisen voldoet, mag lid worden.

Voor meer informatie zie www.mensa.nl

Sponsors